BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białobrzeska Renata, Marks-Bielska Renata
Title
Obszary wiejskie pogranicza wschodniego Polski w kontekście integracji z Unią Europejską
Rural Areas of Eastern Borderland of Poland in the Context of the European Union Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 13-17, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Przedsiębiorczość
Poland's economic integration with the EU, Border areas, Region cross-border cooperation, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Autorki przedstawiły wyniki badań dotyczące szans rozwoju gmin wiejskich pogranicza wschodniego w kontekście integracji Polski z Unią Europejską.

The article presents the results of studies dealing with the opportunities of development for rural communes of eastern borderland in the context of the European Union integration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Białobrzeska R., Kisiel R. (2002): Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski. UWM, Olsztyn.
  2. Brodziński Z., Marks R. (1999): Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów problemowych oraz małych i średnich miast dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich o cechach problemowych. CROW, UWM, Olsztyn, s. 153-180.
  3. Kisiel R., Białobrzeska R. (2002): Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim Polski. [W:] Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją- Obwód Kaliningradzki. UwB, Białystok, s. 415-427.
  4. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Warszawa, 1999 r.
  5. Średniookresowa Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Warszawa, 1998 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu