BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejowska Małgorzata
Title
Opinie mieszkańców wsi na temat integracji europejskiej (w świetle badań ankietowych)
The Opinions of Rural Populations on European Integration (in the Light of Survey Research)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 18-22, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Badanie opinii, Badania ankietowe, Ludność wiejska
Poland's economic integration with the EU, Opinion research, Questionnaire survey, Rural population
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Dostosowywanie polskiego rolnictwa do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej będzie procesem złożonym i trudnym. Nie bez znaczenia będą postawy mieszkańców obszarów wiejskich wobec procesu integracji Polski z UE, które w dużej mierze odzwierciedlają kontrowersyjność poglądów wokół korzyści i kosztów, jakie akcesja przyniesie dla polskiej wsi i rolnictwa. Autorka przedstawiła wyniki badań ankietowych opinii na temat integracji europejskiej przeprowadzonych wśród 1018 mieszkańców gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

The problems of Polish agriculture are generally considered to be one of the most sensitive areas of negotiations on Poland's accession to the European Union. Adjustment efforts exert an influence on the rural population s attitudes to the process of Poland's integration with the EU, which largely reflect the differences in opinions on the advantages and costs that accession will mean for the Polish rural community and agriculture. The paper takes advantage of the questionnaire carried 1018 rural populations in zachodniopomorskie voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gaziński B. (1998): Unia Europejska wczoraj-dziś-jutro. Olsztyn.
  2. Gutkowska K. (l 999): Postawy Polaków wobec procesu integracji z Unią Europejską. [W:] Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGH, Warszawa, s. 85-101.
  3. Mach B. ( 1998): Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Trwałość i zmiana postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa.
  4. Roguska B. (2000): Ludność wiejska o szansach i zagrożeniach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. ISP, Warszawa, s. 198-218.
  5. Sakson A. (2003): Obawy Polaków przed wykupem polskiej ziemi przez Niemców - źródła, przejawy, zróżnicowanie. Wieś i Rolnictwo, nr l, s. 31-50.
  6. Skotnicka- Illasiewicz E. (2002): Polacy o Unii Europejskiej. Postawy społeczne wobec integracji (przełom 2001/2002). Studia Europejskie, nr 1/2002.
  7. Tryfan B. (2000): Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie. FAPA. Warszawa, s. 125-135.
  8. Wiatrak A. P. (2001): Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu