BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewska Ewa, Burdziak Adrian, Kuchta Zbigniew
Title
Niezależność banku centralnego w teorii oraz praktyce
The Indepencence of the Central Bank in the Theory and Practice
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2005, nr 1, s. 15-26, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Banki centralne, Niezależność banku centralnego, Europejski System Banków Centralnych (ESBC)
Central banks, Central bank independence, European System of Central Banks (ESCB)
Company
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstract
Wskazano na pięć cech niezależności banku centralnego. Zamieszczono rozważania teoretyczne dotyczące cech niezależności banku centralnego. Na konie zaprezentowano , z uwzględnieniem założeń teoretycznych, jedno z istniejących na świecie rozwiązań instytucjonalnych. Dotyczy ono Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego.

The paper presents five attributes of independence of the Central Bank. There are theoretical ponder on the problem. At the end describe on of the institutional solution - the European System of Central Banks (ESBC) and the European Central Bank.(AK)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barro R.J., Gordon D.B., Rules, discretion and reputation in monetarny model of monetary policy, "Journal of Monetary Economics" 1983, No. 12.
 2. Blinder A.S., Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2001.
 3. Cukierman A., Webb S.B., Neyapti B., Measuring the independence of central banks and its effects on policy outcomes, "The World Bank Economic Review" 1992, No. 6.
 4. Doliniak K., Niezależność banku centralnego nie jest luksusem, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 7.
 5. Eijffinger S.C.W., de Haan J., The political economy of central bank independence, "Princeton University Papers in International Economics" 1990, No. 19.
 6. Fischer S., The costs and benefits of disinflation, [w:] A framework for monetary stability, (red.) J. de Beaufort Wijnholds Onno, S.C.W. Eijffinger, L.H. Hoogduin, 1994.
 7. Friedman M., Should there be an independent monetary authority, [w:] In search of a monetary constitution, (red.) L.B. Yeager, Harvard University Press, Cambridge Mass 1962.
 8. Fry M., Julius D., Mahadeva L., Roger S., Sterne G., Key issues in the choice of the monetary policy framework, [w:] Monetary policy framework in a global context, (red.) L. Mahadeva, G. Sterne, Routledge, London 2000.
 9. Grilli V., Masciandro D., Tabellini G., Political and monetary institutions and public finance policies in the industrial economies, "Economic Policy" 1991, No. 13.
 10. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2002.
 11. Hasse R.H., The European Central Bank: perspectives for the further development of European Monetary System, Bertelsamann Foundation, Guntersloh 1990.
 12. Huterski R., Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń 2000.
 13. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 14. Kydland F., Prescott E.G., Rules rather than discretion the inconsistency of optimal plans, "Journal of Political Economy" 1977, No. 85.
 15. Neumann M.J.M., Precommitment by central bank independence, "Open Economies Review" 1991, No. 2.
 16. Rogoff K., The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target, "Quarterly Journal of Economics" 1985, No. 100.
 17. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 18. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 19. Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 20. Wojtyna A., Demokratyczna kontrola na polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, "Ekonomista" 2002, nr 5.
 21. Zulu J.B., McCarthy I.S., The role and independence of a central bank, [w:] Central banking: technical assistance to countries in transition, (red.) S. Almuida, G. Sewsenbrenner, IMF Monetary and Exchange Affairs Department, Washington 1994.
 22. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu Amsterdamskiego wraz z załączonym Protokołem w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, witryna internetowa - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (www1.ukie.gov.pl).
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu