BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrębska-Starklowa Barbara
Title
Bioklimat Karpat-preferencje i ograniczenia dla rekreacji
Bioclimate of the Carpathians-Preferences and Limitis to Recreation
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 1997, nr 7, s. 87-99, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rekreacyjne walory środowiska, Klimatologia
Recreational values ​​of the environment, Climatology
Note
summ.
Country
Karpaty
Abstract
Autorka przedstawiła stan badań bioklimatu Karpat polskich, na przykładach metod oceny zróżnicowania bioklimatycznego gór z punktu realizacji funkcji rekreacyjnej. Bioklimat gór eliminuje ryzyko zagrożeń dla zdrowia i poprawia samopoczucie ludzi oddających się rekreacji lub pracujących fizycznie. Autorka wyniki przedstawiła w formie tabelarycznej.

The differentiaton of bioclimate of the Polish Carpathians in macro- and mesoscale was presented in the light of contemporary state of knowledge. Two aspects have been considered: methodology od applied scientific procedures, criteria of typologies. The feature of mountain bioclimate, in two groups of publications which refer to whole Poland, were talked over - publications considering standard climate and bioclimate indices and papers describing human body heat balance. Attention was paid to dynamic approaches to bioclimate based on weather typologies and to zonal differentiation of the Carpathian bioclimate in the reference to thermal sensations of a human being. When characterizing mesobioclimate the Sutour index of climate stimulation for the first time in Polish profesional literature has been used. In the work different types of bioclimate, burdensome or optimal for recreation activities according to the needs and possibilities of a healthy man, were worked out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu