BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej
International Tourism Development Determinants
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2000, nr 9, s. 39-68, bibliogr. 47 poz.
Keyword
Turystyka międzynarodowa, Czynniki rozwoju turystyki, Marketing turystyczny, Turystyczne atrakcje, Lobbing, Przegląd literatury
International tourism, Tourism development factor, Tourism marketing, Tourist attraction, Lobbying, Literature review
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła czynniki rozwoju ruchu turystycznego. Można je podzielić na dwie grupy: czynniki wewnętrzne (motywacyjne) wpływające na dokonywane wybory przez turystów; zewnętrze (determinanty). Przedmiotem artykułu są czynniki zewnętrze, które określają wielkość uczestnictwa w turystyce. Pośrednimi przyczynami rozwoju turystyki są m.in.: wzrost ilości czasu wolnego; wzrost poziomu życia ludności w wielu krajach; przemiany w sferze obyczajów; szybki rozwój środków transportu; wzmożone procesy industrializacji i urbanizacji. Niezbędnym warunkiem jest istnienie walorów turystycznych, które rozpowszechniane są przez reklamę turystyczną.

After the World War II international tourism became a mass phenomenon. Actually more and more people travel, more countries become tourist destination, and travelling became very important in man's life. The paper describes the most important determinants of tourist market development. It is dificult to classify these determinants, so the author aims to try to classify the determinants as the direct and indirect ones. The indirect determinants of tourist market development are: amount of spare time means transport development, industrialisation, urbanisation and other. The most important direct determinants are: tourist promotion and advertisment, information development, tourist policy of the country and activity of the international tourist organisations. All the mentioned above are described in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu