BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomczuk Tatiana, Hadyński Jakub
Title
Integracja gospodarcza na przestrzeni wspólnoty niepodległych państw
The Studies of Economic Integration Processes of the Commonwealth of Independent States
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 31-37, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Integracja regionalna, Integracja gospodarcza, Rozpad ZSRR
Regional integration, Economic integration, Dissolution of the USSR
Note
summ.
Country
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstract
W pracy problem integracji regionalnej jest punktem odniesienia badań nad obszarem i zakresem przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w krajach, utworzonych na przestrzeni Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ZSRR. Autorzy zaprezentowali efekty integracji gospodarczej i współpracy międzynarodowej WNP oraz regionalnych ugrupowań integracyjnych stworzonych na jej przestrzeni, przedstawili także komparatywną analizę pozycji, roli i miejsca Ukrainy i Rosji w procesie odnawiania i wzmacniania związków integracyjnych w Europie Wschodniej i Azji Środkowej.

This article concerns the studies of international integration processes of the Eastern European and Asia's states. The results of economic integration and international cooperation among the Commonwealth of Independent Slates are presented. Although the economic effects of the following processes are variable and changeable, they can bring positive results in coming years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2002). GUS, Warszawa, s. 621-734.
  2. Rocznik Statystyczny Ukrainy (2001): Technika, s. 568, 569, 571-574.
  3. Szymczak M. Red. (1978): Słownik Języka Polskiego. PWN, Warszawa, s. 796-797.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu