BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina
Title
Obligacja komunalna jako narzędzie finansowania wydatków samorządu terytorialnego w Polsce
Municipal Bond as the Instrument of Financing of Local Self-Government Entities Expenditures
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 48-52, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Samorząd terytorialny, Obligacje komunalne
Development projects financing, Local government, Communal bonds
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała możliwości, jakie niesie ze sobą stosowanie obligacji jako narzędzia finansowania wydatków samorządów terytorialnych. Sposób finansowania wydatków przez emisję obligacji ma wiele zalet dla emitentów, szczególnie w porównaniu z kredytem bankowym. Samorządy terytorialne w Polsce dostrzegły w emisji obligacji szansę na zrealizowanie wielu inwestycji, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, jak również stworzą warunki do inwestowania, sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstw.

The aim of the article is to analysis of possibilities, which the municipal bonds give to local self-government entities in financing their expenditures. This way of financing has many advantages, especially comparing with bank credit. Local self-government entities have perceived the chance of realization of many investments by issuing of bonds. Since of these investments the life standards and conditions of setting and running of enterprises will be improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brigham E. (1996): Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa, t. II, s. 311.
  2. Faerber E. (1996): Wszystko p obligacjach. Wig-Press, Warszawa, s. 121, 129, 130.
  3. Sopoćko A. (1991: Giełda papierów wartościowych. PWE, Warszawa, s. 42.
  4. Zator B. (2002): Rybnik przetrze szlak. Ceto. Rynek Pozagiełdowy. Biuletyn Informacyjny, Październik 2002, 4.
  5. Rynek Finansowy w Polsce 1988-2001, NBP, Warszawa 2002.
  6. Raportu o Stanie Rynku: Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, Podsumowanie 2001 roku, Filch Polska S.A., styczeń 2002 r.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. Nr 83 z 1995 r., poz. 420, jednolity tekst ustawy o obligacjach, Dz.U. Nr 120 z 2001 r., poz. 1300.
  8. www.rybnik.pl
  9. www.ceto.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu