BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta I., Przygodzka Renata
Title
Polityka fiskalna a rolnictwo (aspekt teoretyczny)
Fiscal Policy and Agriculture (Theoretical Aspect)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 58-62, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Polityka rolna, Polityka fiskalna
Agricultural policy, Fiscal policy
Note
summ.
Abstract
Autorzy zaprezentowali możliwości wykorzystywania różnorodnych instrumentów polityki fiskalnej do realizacji priorytetowego celu polityki rolnej, który określono jako wzrost dochodów rolniczych. Instrumenty te można podzielić na efektywne i nieefektywne. Kryterium owego podziału wynika z dodatkowych skutków, jakie wywołuje stosowanie tych instrumentów. Instrumenty efektywne to takie instrumenty, które poza wzrostem dochodów prowadzą także do zmian strukturalnych w rolnictwie, natomiast instrumenty nieefektywne, pozwalają co prawda na realizację tak sformułowanego celu polityki rolnej, ale hamują przekształcenia strukturalne.

The article presents possibilities of using various fiscal policy instruments to achieve the main goal of the agricultural policy, which is here defined as an increase of the agricultural incomes. These instruments can be divided into two categories: effective and ineffective. That criterion comes from the additional effects, which are caused by the usage of these instruments. Effective instruments cause not only the increase of incomes but also lead to the structural changes in agriculture. Ineffective instruments admittedly allow to achieve the goal of the agricultural policy, but brake the structural changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Carriker G.L., Langemeier M.R., Schroeder T.C., Featherstone A.M. (1993): Propensity to Consume Farm Family Disposable Income from Separate Sources. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 75.
  2. Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1989): Public finance in theory and practice. McGraw - Hill International Editions, New York, 6.
  3. Orłowski W. (1996): Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej. GUS, Warszawa, s. 155-158.
  4. Owsiak S. (2002): Finanse publiczne, teoria i praktyka. PWN, Warszawa, s. 283-284.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu