BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fleszar Józef
Title
Zintegrowane gminne przedsięwzięcia gospodarcze szansą szybkiego rozwoju obszarów wiejskich
Integrated Communal Economic Ventures as a Chance of Fastest Development of Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 63-67, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Przedsiębiorczość lokalna, Działalność gospodarcza gminy, Pobudzanie przedsiębiorczości
Modernisation of the rural area, Local entrepreneurship, Municipal economic activity, Stimulation of entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił sposób rozwoju przedsiębiorczości, związany z wykorzystaniem zasobów naturalnych gmin dla tworzenia nowych miejsc pracy w produkcji i usługach rekreacyjno-turystycznych na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem integracji instytucjonalnej, realizowanej przez władze gminne. Przeanalizował uwarunkowania i szansę na szybszy rozwój obszarów wiejskich oraz związane z nimi zadania władz gminnych.

In the paper presented were method integrated economic ventures in rural areas and problems need to be dissolved, for aid development of individual entrepreneurial, by requires changes in the form and functioning the units of territorial autonomy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Małysz M. (1996): Znaczenie tworzenia strategii rozwoju gmin dla ich rozwoju gospodarczego. Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich. SGGW, Warszawa, s. 39-61.
  2. Kłodziński M., Siekierski C. (1996): Strategia rozwoju gminy podstawą tworzenia programu regionalnego i lokalnego. Strategia Rozwoju Gmin Wiejskich. SGGW Warszawa, s. 62-78.
  3. Lechwar M., Czudec A. (2001): Rola instytucji w rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA, tom III, z. l, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 67-70.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu