BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florkowski Wojciech J.
Title
O konsumentach, rolnictwie i zmianach, czyli optymistycznie o przyszłości Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
About Consumers, Agriculture and Changes - Optimistic about the Future of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 68-73
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rolnictwo, Konsument
Political and systemic transformations, Agriculture, Consumer
Note
summ.
Company
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)
Abstract
Przemiany gospodarcze i społeczno-polityczne w Polsce wpływają na zmianę postaw konsumentów. Autor podjął próbę wskazania roli jaką może w tych przemianach spełnić Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Economic, social and political transformations influence the change of consumers' attitudes in Poland. Author tried to show position of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists in the process of transformations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu