BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajsin Rafkat
Title
Perspektywy rozwoju współpracy ekonomicznej Rosji i Unii Europejskiej w warunkach dalszego je rozszerzania
Perspectives of Russian and European Union Economic Cooperation in Condition of Integration Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 74-84, tab.
Keyword
Stosunki gospodarcze, Współpraca gospodarcza
Economic relations, Economic cooperation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Rosja
Russia
Abstract
Autor przedstawił relacje Rosji z UE, perspektywy rozwoju eksportu Rosji do krajów Europy Środkowej wstępujących do UE oraz etapy regulacji państwowo-rynkowej.

The author has presented relations between Russia and the European Union, development of export and its perspectives regarding Russia and the countries of Central Europe joining the EU as well as different stages of the state and market regulations. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu