BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar
Title
Wykorzystanie funduszu SAPARD w województwie zachodniopomorskim na tle całej Polski
The Use of Fund SAPARD in Western-Pomeranian Provinces Against the Back Ground of All Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 90-94, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Fundusze strukturalne, Polityka rolna
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Structural funds, Agricultural policy
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Autor przedstawił stan zaawansowania wykorzystania funduszy z programu SAPARD w Polsce i w województwie zachodniopomorskim. Dokonał oceny regionalnego zróżnicowania liczby składanych wniosków i wielkości środków pomocowych.

The article analyses so far progress realization the programe SAPARD in Poland and Western-Pomeranian provinces. It was snoun the structure of motions and the greatness of inferences help. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Polskie rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny, wydanie specjalne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR.
  2. Program SAPARD. Ekspert-SITR Koszalin 2000.
  3. Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z programu SAPARD, KCDRR i OW, Oddział w Poznaniu, 2002
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu