BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Barbara
Title
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle procesów integracyjnych
Competitiveness of Small and Medium Size in the Context of Integration Processes
Source
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2000, R. 4, nr 1, s. 77-86, bibliogr. s.85-86
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność międzynarodowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise competitiveness, International competitiveness, Small business
Abstract
Opracowanie porusza następujące zagadnienia: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, wpływ MSP na międzynarodową konkurencyjność oraz polityka międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Zaprezentowane rozważania potwierdzają, że jednym z ważniejszych czynników warunkujących współczesny rozwój ekonomiczny jest zwiększanie udziału w gospodarce małych i średnich firm zdolnych do konkurowania zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach międzynarodowych.

This study presents some issues such as international economic competitiveness, MSP (small and medium size enterprises) influence on international competitiveness and international company's competitiveness policy. An increasement of participation in economy of small and medium size enterprises, which can compete on home market and on international markets it also shown in this essay as one of the most important factor. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
2081-2345
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu