BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowska Małgorzata
Title
Analiza warunków bytu ubogich gospodarstw domowych w Polsce
Analysis of Living Conditions in the Poorhouseholds in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 123-128, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja, Ubóstwo
Households, Household expenditures, Consumption, Poverty
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała warunki bytu ludności gospodarstw domowych żyjących w sferze ubóstwa w Polsce. W celu pokazania zróżnicowania skali konsumpcji w tychże gospodarstwach wyliczyła współczynnik zmienności (zróżnicowania) dla wydatków oraz ilościowego spożycia podstawowych produktów żywnościowych.

In Poland, in the period of system transformation, poverty becomes one of the biggest social and economical problems. In relatively short period of time many people from different professional groups became poor. The most felt a result of poverty is inability offending household s essential needs (food, health security, education and culture). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chmielewska B. (2001): Nierówności społeczne w sferze wyżywienia. Studia i Monografìe, nr 85, Warszawa.
  2. Chmielewska B. (2001): Bieda na wsi w świetle nierówności społecznych w sferze konsumpcji. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
  3. (2000): Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 1999 roku. GUS, Warszawa.
  4. (1999): Warunki życia ludności w 1998 roku. GUS, Warszawa.
  5. (1999): Warunki życia ludności w 1999 roku. GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu