BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir
Title
Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE
The Poverty of Polish Rural Areas and the Ways of Countering its Effects in the Prospect of Accession to European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 145-149, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Minimum egzystencji, Wieś, Poziom życia, Zwalczanie ubóstwa, Ubóstwo, Bezrobocie na wsi, Minimum socjalne
Households, Subsistence minimum, Village, Living standard, Poverty reduction, Poverty, Unemployment in rural area, Social minimum
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił sytuację wiejskich gospodarstw domowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubóstwo. Omówił problemy minimum egzystencji i minimum socjalnego oraz sposoby przeciwdziałania biedzie na obszarach wiejskich.

The situation of farms with the main focus on poverty was presented. In this work the state od minimum existence, social minimum and efforts to counter the poverty in rural areas were analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antonides G., Fred van Raaij W. (2003): Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa, s. 530.
 2. GUS (2002): Warunki życia ludności w 2001 roku. Warszawa.
 3. Duczkowska-Małysz K. (1998): Rolnictwo - wieś - państwo. Warszawa, s. 154.
 4. Golinowska S. (1997): Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. IPiSS, Warszawa.
 5. Golinowska S., Topińska I. (2002): Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania. CASE, Warszawa, s. 31-32.
 6. Leszczyńska M. (2000): Parytet dochodowy ludności rolniczej w latach 90-tych. Polityka Społeczna nr 7, Warszawa.
 7. Michna W. (1999): Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia. IERiGŻ, Warszawa, s. 50-53.
 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2003): Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (II projekt), Warszawa.
 9. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (2003): Raport "Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstępna ocena ich skutków gospodarczo-społecznych". Warszawa.
 10. Nowa bieda (2001): Wywiad z prof. E.Tarkowską. Rzeczpospolita (Magazyn), nr 3, s. 12-14.
 11. UKIE (2003): Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa.
 12. Walewska D. (2002): 1,3 miliarda dolarów na trzy lata. Rzeczpospolita, 12.12.2002 r., nr 289.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu