BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skonieczny Jan
Title
Ingenieurausbildung in Postindustrieller Wirtschaft
Engineers' Education in the Postindustrial Economy
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 249-254, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie dorosłych, Wyższe szkoły techniczne, Wyższe szkoły biznesu
Organisation and management, Enterprise management, Higher education, Adult education, Higher technical schools, Higher business schools
Note
summ., streszcz.
Abstract
W referacie przedstawiono zmiany w liczbie absolwentów szkól wyższych w Polsce w latach 1990-2000. Omówiono przyczyny tych zmian i różnice w liczbie absolwentów kierunków biznesowych i technicznych. Odniesiono je do zmian w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Podkreślono konieczność zmiany kształcenia inżynierów. Zdefiniowano obszary ich aktywności i stosowanych technologii. Określono cechy szkoły wyższej w gospodarce postindustrialnej. (oryg. streszcz.)

The author presents changes in the number of graduates from schools of higher education in Poland in 1990-2000 and discusses reasons for changes as well as differences in the number of graduates of business and technical fields of study. Then, there is a comparison between the number of graduates in Poland and in the most developed countries. Possibilities of changes in engineers' education have been also pointed out in the paper. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beruflicher Status und Image von Ingenieuren ab 45. Die Einstellung von Arbeitgebern zu älteren Ingenieuren. Analyse und Ergebnisse, Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation, VDI Nachrichten, VDI Verlag,gospodarczo. Dusseldorf, 2002.
  2. Dierkes M., Merkens H., Zur Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulsystems Deutschland, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, 2002, S. 62-78.
  3. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, S. 39.
  4. Ehrlenspiel K., Integrierte Produklentwicklung, Methoden für Prozessorganisation, Produkterstellung und Konstruktion, Carl Hanser Verlag München 1995, S. 232.
  5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, USA, Japonia, Niemcy, Francja. Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  6. Korbmann R., Warsztat przyszłości, Deutschland-Niemcy, 2001 Nr. 2.
  7. Saiger H., Od pracy zarobkowej do społeczeństwa obywatelskiego, Deutschland-Niemcy 1999 Nr. 6.
  8. Rocznik Statystyczny GUS (=polnisches Hauptamt für Statistik) z lat 1991-2001.
  9. Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Tom III, grudzień 1999.
  10. Thackara J, WinnerL How today's successful companies innovate by design, ECSC-EC-EAEC, Brussels- Luxembourg 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-9484
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu