BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wóycicka Irena (red.)
Title
Budżet polityki społecznej : metodologia modelu symulacyjnego
Social Policy Budget
Source
Transformacja Gospodarki, 1999, nr 99, 118 s.
Keyword
Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Prognozowanie demograficzne, Bezpieczeństwo socjalne, Opieka zdrowotna, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Dochody ludności, Rynek pracy
Scenarios of socio-economic development, Demographic forecasting, Social security, Health care, Social Security Fund, People's income, Labour market
Company
Fundusz Pracy
Abstract
Przedstawiono analityczne narzędzie pozwalające symulować wydatki i źródła dochodów sektora socjalnego. Model "Budżet polityki społecznej" łączy prognozy społeczne, ekonomiczne, demograficzne i rynku pracy z sektorem zabezpieczenia społecznego. Pozwala symulować wpływ różnych scenariuszy rozwoju gospodarczego i sytuacji na rynku pracy na wydatki i źródła finansowania całego sektora oraz poszczególnych jego części. Umożliwia również symulowanie efektów finansowych i fiskalnych możliwych reform systemu zabezpieczenia społecznego, a także skutki procesów demograficznych, ekonomicznych oraz zmian legislacyjnych tego sektora w odniesieniu do produktu krajowego, budżetu państwa i struktury wewnętrznej budżetu polityki społecznej. Autorzy wykorzystali technikę arkusza kalkulacyjnego Excel, a model ma budowę modułową i jest modelem otwartym.

In this study, the analitical tool for simulation the social sector expenditures and revenues is presented. This model combines social, economic and population forecasts with social security issues. It allows simulating the impact various economic development and labour market scenarios on social sector expenditures andrevenues. The model is also usefull for simulating the financial efects of social security reforms as well as results of economic and population trends with reference to internal structure of social policy budget. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu