BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kropsz Irena
Title
Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
The Role of Infrastructure and the Enterprises of Multifunctional Development on the Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 163-167, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Przedsiębiorczość, Infrastruktura wsi
Modernisation of the rural area, Entrepreneurship, Rural infrastructure
Note
summ.
Abstract
Wielofunkcyjny rozwój wiąże się z pełnieniem funkcji pozarolniczych, gdzie dużą rolę odgrywa poziom wyposażenia infrastrukturalnego. Niedorozwój infrastruktury jest jedną z barier rozwoju tych obszarów. Na aktywizacją terenów duży wpływ ma również rozwój przedsiębiorczości, czyli poprawa ogólnego ożywienia gospodarczego danych terenów. Autorka pracy przedstawiła rolę infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich.

The multifunctional development is connected with the functions outside agriculture, where the essential role belongs to infrastructural outfit. Underdeveloped infrastructure is one of the obstractes in the development of those regions. On activation of the rural areas big influence has also development of entreprises, or corrections of general economics revival fields data. The role of infrastructure and enterprises, which of multifunctional development on the rural areas has been presented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski J. (1999): Uwarunkowania i bariery. Nowoczesne Rolnictwo nr 9. Centralna Biblioteka Rolnicza, ODR Korytniki, s. 26.
  2. Brodziński Z., Lewczuk A. (1996): Aktualne kierunki i tendencje w rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 102-116.
  3. Duczkowska-Małysz K. (1995): Interwencjonizm państwowy a proces modernizacji wsi i rolnictwa. Poznań, Centram Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Zag. Dor. Roi. Nr 2, s. 5-17.
  4. Hunek T. (1993): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej pod red. Duczkowskiej-Małysz K. PAN, IRWiR, Warszawa, s. 13-22.
  5. Kłodziński M. (1997): Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa, SGGW, s. 42-67.
  6. PięcekB. (1997): Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce pod red. Kłodzińskj, Rosner. Warszawa, SGGW, s. 117-118.
  7. Więckowicz Z. ( 1998): Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne w cyklu Nauka-Praktyce. Wrocław, AR we Wrocławiu, Ośrodek Współpracy z Gospodarką, s. 18-22.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu