BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska Teresa
Title
Problem bezrobocia na wsi w województwie kujawsko-pomorskim
Problem of Unemployment in the Rural Area in Kujawy-Pomorze Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 168-171, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Bezrobocie, Bezrobocie na wsi, Formy przeciwdziałania bezrobociu
Unemployment, Unemployment in rural area, Forms of unemployment counteraction
Note
summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Autorka omówiła problemy bezrobocia na wsi w woj. kujawsko-pomorskim, a zwłaszcza jego poziom, przestrzenne zróżnicowanie, strukturę oraz formy przeciwdziałania bezrobociu.

The study shows condition and structure of registed unemployment in the rural areas in Kujawsko-Pomorskie voirodship. Includes the data of unemployment s structure in the rural areas for the sake of place of residence, sex, age, educational level and duration of unemployment persons in the mirai areas and data of vocational activation within the scope of career counseling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hasińska Z. (1993): Lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku na Dolnym Śląsku. Prace Naukowe AE. Seria Monografie i opracowania nr 100 Wrocław, s. 36-44.
  2. Kisiel R. (2001): Zasoby pracy w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej. Przemiany strukturalne obszarów wiejskich w zakresie przestrzeni i rynku pracy. Mat. Konf. PAN. Komitet Ekonomiki Rolnictwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 67-71.
  3. Rynek Pracy województwa kujawsko-pomorskiego (2003): Sprawozdanie Woj. Urzędu Pracy Toruń, s. 2-7.
  4. Zarębski M., Ciesliński Z., Jaworowski P. (2000): Problem bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Materiały Konferencyjne AR Szczecin, s. 7-15.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu