BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurtyka Izabela
Title
Promocja produktu agroturystycznego na Dolnym Śląsku
Promotion of Agrotouristic Product in the Lower Silesia
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 172-176, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkt turystyczny, Agroturystyka, Promocja usług turystycznych
Tourist product, Agrotourism, Promotion of tourist services
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Autorka przedstawiła analizę działań promocyjnych podejmowanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych i instytucji ich wspomagających oraz omówiła skuteczności tej promocji.

The article contains an analyse of promotion undertaken by agrotouristic farm owners and supported by other institutions and appearance of promotion efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gotkiewicz W., Brodziński Z., Szalkiweicz W. (2000): Dodatkowe i alternatywne źródła dochodów na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Centrum Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warminska-Mazurskiego w Olsztynie, s. 48-238.
  2. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, 269, s. 7-277.
  3. Stachak S. (1979): Metody nauk ekonomiczno-rolniczych w zarysie. Skrypt AR w Szczecinie, Szczecin, s.48-86.
  4. Strzębicki L. (1995): Marketing w agroturystyce. [W:] Wczasy pod gruszą. Red nauk. Strzębicki L., Brejwo B., Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, s. 41-68.
  5. Strzębicki L. (2000): Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz usług towarzyszących na obszarach wiejskich. Materiały szkoleniowe, WODR w Świdnicy, s. 1-18.
  6. Żelazna K. (1998): Istota marketingu ze szczególnym uwzględnieniem usług. [W:] Agroturystyka, red. nauk. Świetlikowska U. SGGW, Warszawa, s. 489-494.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu