BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska Izabela
Title
Interwencjonizm na rynku cukru
Intervention Policy on Sugar Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 177-180, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Polityka rolna, Prawo rolne, Interwencjonizm w rolnictwie
Sugar industry, Agricultural policy, Agriculture law, Interventionism in agriculture
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rynek cukru, jako jeden z branżowych rynków rolnych poddany jest daleko idącej ingerencji państwa. Instrumenty jakie zostały zastosowane w celu jego pełnego ukształtowania stanowią bardzo bogaty katalog i uniemożliwiają jego swobodne przemiany. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the main Polish intervention measurements on sugar market in comparison with solutions adopted on Common Organization of the Markets in the Sugar Sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W. (1997): Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. Poznań, s. 142.
  2. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. (1997): Polskie ustawodawstwo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Warszawa, s. 61 i nast.
  3. Kosiorek M. (1993): Niektóre instrumenty polityki rolnej EWG, Przesłanki interwencjonizmu w rolnictwie. Państwo i Wieś, nr 2, s. 92.
  4. Markowski K, (1992): Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa, s. 18.
  5. Woś A. (1998): Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa, s. 392.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu