BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lira Jarosław, Dolata Małgorzata
Title
Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce w przekroju województw
Spatial Diversification of Technical Infrastructure of Rural Areas the Regional Section in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 181-185, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Oczyszczalnie ścieków, Infrastruktura wsi, Analiza porównawcza, Zróżnicowanie przestrzenne
Sewage treatment plants, Rural infrastructure, Comparative analysis, Spatial differentiation
Note
summ.
Abstract
Autorki dokonały pomiaru poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich Polski w przekroju województw. Badania oparto na takich elementach infrastruktury technicznej, jak: sieć wodociagowa i kanalizacyjna, sieć drogowa i gazowa, liczba łączy telefonicznych oraz ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków. Najwyższym poziomem rozwoju badanych elementów infrastruktury charakteryzowały się. województwa południowej Polski, zaś najniższym województwa położone w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz województwo lubuskie.

In this paper the level of technical infrastructure in rural areas in Polish provinces was measured. The highest level of development of infrastructure elements was observed in provinces of southern Poland. The lowest level was in central and north-eastern provinces including the Lubuskie Province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002): Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych. Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań, s. 87-99.
  2. Wilczyńska K. (1997): Wyposażenie infrastrukturalne wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian systemowych. Praca zbiorowa pod red. W. Łuczki-Bakuła, s. 103.
  3. Rocznik Statystyczny Województw (2002): GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu