BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lusawa Roman
Title
Mechanizmy wyrównujące dochody jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego
Mechanisms Leveling the Profits of Local Governments Units on Example of Mazowsze Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 186-190, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Dochody gminy, Dotacje
Local revenues, Grants
Note
summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Autor przedstawił wyniki badań nad zróżnicowaniem dochodów własnych gmin położonych na obszarach pozametropolitalnych województwa mazowieckiego. Wskazał na konieczność wyrównywania możliwości finansowych gmin w celu zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie przypisanych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego. Poddał analizie mechanizmy wyrównawcze funkcjonujące w systemie finansów publicznych.

It has been presented the test 's results over diversity the own profits of communies, situated beyond metropolitaries areas of Mazowsze Province. It has been shown at the necessity leveling communies finance options in, order satisfying all people needs by law, for local government units. It has been analyses all of leveling mechanisms functioning public finance system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Lusawa R. (2002): Potencjał dochodowy gmin położonych na obszarach pozametropolitalnych województwa Mazowieckiego. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, t. 89, z. 2.
  2. Wawrzynkiewicz D. (2001): Dekada Finansów samorządowych. Skarbnik i finanse publiczne, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu