BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Tomasz
Title
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w pracy doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce
Conception of Sustainable Development in the Activities of Agriculture Advisory Centers in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 191-196, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ośrodki doradztwa rolniczego, Doradztwo rolnicze, Rozwój zrównoważony
Agricultural advisory centers, Agricultural advisory, Sustainable development
Note
summ.
Abstract
Badania ankietowe przeprowadzone z kierownikami doradczych grup terenowych wskazują, że ośrodki doradztwa rolniczego wciąż odgrywają znaczącą rolę w procesie przekazywania wiedzy, informacji o nowych technologiach i ideach prowadzenia działalności rolniczej. Zapewnia to sprawnie rozbudowana struktura organizacyjna tej instytucji i wysoko wykwalifikowani pracownicy. Bolączką są oczywiście braki środków finansowych na realizację wielu pomysłów doradczych, czy organizowanie większej liczby szkoleń terenowych. Nie przeszkadza to jednak kierownikom grup terenowych specjalistów z zakresu doradztwa rolniczego w informowaniu rolników o nowych trendach rozwojowych i potrzebie adaptacji ich w gospodarstwie rolnym i jego otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The survey carried among the managers of agriculture advisory centers shows that the centers play significant role in the process of spreading knowledge and information about new technologies and ideas of running agricultural business. It is possible because of efficient and complex organization structure of the centers and qualified employees. The problem is lack of financial means for realizing more local trainings. However, it does not disturb the specialists to inform farmers about new trends in agricultural development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Van den Ban A.W., Hawkins H.S. (1997): Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
  2. Turski J. (2000): Propozycja zmian w organizacji prowadzeniu doradztwa rolniczego w Polsce. [W:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego u progu XXI wieku, materiały konferencyjne. KCDRRiOW oddział w Poznaniu, Poznań.
  3. Woś A., Zegar S.J. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu