BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sękowska Hanna, Zagoździńska Izabella
Title
Ocena działalności przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie wyników testów koniunktury prowadzonych przez GUS
The Evaluation of Industrial Companies Activity on the Basis of Results of Economic Situation Tests Carried on by GUS
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 63, s. 7-23, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Metoda testu koniunkturalnego, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Business trends, Business condition test method, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono badanie koniunktury w przemyśle przetwórczym prowadzone metodą testu koniunkturalnego wdrożonym przez GUS. Przedstawione w artykule dane wskazują, że wyniki mogą stanowić dobre i przydatne źródło wykorzystywane w krótkookresowych analizach sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych.

In the article, different ways of use of the results of business tendency survey in manufacturing industry conducted in the Central Statistical Office of Poland have been presented. The survey conducted since June 1992 has been described: its scope, frequency, concept of questionnaires, sampling method, grouping of results. Long enough time-series and good quality of results prove to use this survey's results in short-term analysis of the present and future economic situation. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu