BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otłowska Agnieszka
Title
Śmiertelne zdarzenia wypadkowe przy pracy rolniczej
Death Accidents during the Work on the Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 205-208, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Wypadki przy pracy
Arable farm, Accidents at work
Note
summ.
Abstract
Na terenie działania OR KRUS w Płocku z roku na rok zmniejsza się liczba śmiertelnych zdarzeń wypadkowych w rolnictwie. W latach 1999-2001 w wypadkach ginęli najczęściej mężczyźni w przedziale wiekowym 40-49 lat, a najbardziej niebezpiecznym miejscami pracy w gospodarstwie było podwórze. Poprawiła się terminowość zgłaszania wypadków. W latach 1999-2000 ponad 60% ogółu zdarzeń zgłoszono w terminie do 14 dni. (abstrakt oryginalny)

In the area of activities performed by OR KRUS in Płock there are less and less death ending accidents at work in agriculture. In the period of 1999-2000 mostly men between 40 and 49 years old were the victims of work in the farm is a yard. The length of the period of reporting about accidents has improved. More than 600% of all accidents were reported within 14 days in 1999-2000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników (Dz. U. nr 7, poz. 25 ze zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu