BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pałasz Lech
Title
Skala oraz następstwo bezrobocia
Scale and Consequence of Unemployment
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 209-212, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Bezrobocie, Społeczne skutki bezrobocia
Unemployment, Social results of unemployment
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Autor przedstawił skalę, stopę oraz następstwa ekonomiczne i społeczne bezrobocia w Polsce w województwie zachodniopomorskim wg stanu na 2002 r.

The genesis of the paper was increasing unemployment rate in Poland and serious economic and social results of this process. The aim is connected with presentation of trend of unemployment and the consequences. The problems were presented in the country scale and on the ex-ample of Zachodniopomorskie region. The paper is ended with practical conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Pałasz L. (2002): Bezrobocie i jego negatywne skutki. Obszary wiejskie w Polsce a negocjacje z Unią Europejską. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Agrobiznensem, Toruń.
  2. Pałasz L. (2002): Bezrobocie w warunkach integracji europejskiej. Roczniki Naukowe SERIA, t. IV, Warszawa-Bydgoszcz.
  3. Przasnyski R, Przybybki M. (2003): Duże pieniądze mizerne efekty. Ekonomia i Rynek. Rzeczpospolita, nr 33 (6413) z 8-9.02.2002 r.
  4. Winiarski B. (1994): Polityka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu