BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarco Jerzy
Title
Źródła inspiracji Ricoeurowskiego modelu hermeneutyki
The Sources of Inspiration for Ricoeur's Hermeneutic Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (4), 1998, nr 804, s. 44-50
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka
Philosophy, Human philosophy
Note
summ.
Ricoeur Paul
Abstract
W artykule omówiono poglądy wybitnego francuskiego filozofa (ur. w 1913 r.) Paula Ricoeura. Podjął się on zrekonstruowania koncepcji czowieka XX wieku, którą w rozmaity sposób wyrażały główne nurty filozoficzne, takie jak fenomenologia, egzystencjalizm, psychoanaliza, personalizm i hermeneutyka. Ricoeur spróbował zbadać i określić możliwości poznawcze poszczególnych kierunków i sprowadzić je do jednej wielopłaszczyznowej koncepcji hermeneutyki fenomenologicznej.

Ricoeur's version of hermeneutics is interesting among others because it includes a series of key enunciations of such philosophical orientations as phenomenology or structuralism which essentially contributed to the present from of the humanities. Besides, Ricoeur defines his attitude towards all significant trends in the hermeneutic tradition. Thus the corresdpondence with Ricoeur's hermeneutics examined in my work is also to some extent a correspondence with the particular orientations and the hermeneutic tradition which is treated in a separate comprehensive chapter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu