BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymajda Izabella
Title
Prawo lotnicze - charakterystyka systemu
The EU Aviation Law - Systemic Approach
Source
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2002, nr 1, s. 83-106
Keyword
Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, Prawo WE, Prawo lotnicze
Civil aviation, Air transport, European Community law, Aviation law
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób przepisów Wspólnot Europejskich w odniesieniu do lotnictwa cywilnego. Szerzej przedstawiono przede wszystkim te uregulowania, który mają bezpośredni wpływ na warunki konkurowania przewoźników na jednolitym rynku, jak również regulujące dostęp do tego rynku.

The article aims to present the EU regulations in the field of civil aviation in systematic way. The regulations with direct influence on competition conditions of carriers on single market as well as regulating the access to the EU single market have been wider presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-149X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu