BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkiewicz Jan
Title
Iracka lekcja zarządzania
Iraq Lesson
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 307-318, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Zarządzanie gospodarką
Organisation and management, Management theories, Management of the economy
Note
summ., streszcz.
Country
Irak
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia związane z ewentualnymi skutkami niedawnej wojny w Iraku (Operacja "Iracka Wolność") na teorię i praktykę zarządzania w gospodarce i administracji. Wykazano, że nasilić powinny się tendencje budowy struktur adaptacyjnych - zdecentralizowanych układów działających w oparciu o powiązania sieciowe. Pewne znaczenie może też mieć zastosowanie strategii EBO - operacji o założonych skutkach, precyzyjnie zaplanowanych i wykonanych działań o wąskim zakresie przyczyniających się do osiągnięcia celów strategicznych.

As in the past, finished Iraq war (Operation Iraq Freedom) should influence civic practice and theory of management. Few influential issues such as decentralization of strategic decisions, wide use of net-centered organizations or EBO - effect based operations are surveyed and discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz B., Czy to wojna XXI wieku?, Polska Zbrojna, 2003, No. 16 (326), 3-4, 28-29.
 2. Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum. E. Klekot, Warszawa, PIW, 1999.
 3. Bronowski J., Review of the Morse and Kimaball book "Methods of Operations Research", Scientific American, October 1951, 75-77.
 4. Cushman D.P., KING S. S. (ed.), High-Speed Management and Organizational Communication in the I990s, Albany, SUN Y Press, 1994.
 5. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, tłum. B. Kacprzyńska, Warszawa, Muza, 2000.
 6. Gągor F., "Blitzkrieg" Rumsfelda, Polska Zbrojna, 2003, No. 18 (328), 3-4.
 7. Gągor F., Sieciocentryczne działania bojowe, Polska Zbrojna, 2003, No. 13 (323), 28-29.
 8. Golawski A., Strategia EBO, Polska Zbrojna, 2003, No 17 (327), str. 18-19.
 9. Kerzner H., Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controling, New York, Van Nostrand Reinhold, 1984.
 10. Otłowski T., Ostatnie dni obrony, Polska Zbrojna, 2003, No 15 (325), 12-13.
 11. Pearce II J.A.., Robinson Jr. R.B., Strategie Management.: Formulalion. Implementation and Control, Burr Ridge III. - Boston - Sydney, IRWIN, 1994.
 12. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, UMWD, 2000.
 13. Waszkiewicz J., Gra o region, w: Koncipovani buducnosti v Evrope 2001, Proceedings of the 6lh International Colloquium organized by Civic Futurological Society, Praha, 2001, 114-132.
 14. Waszkiewicz J., Inżynieria systemów przemysłowych a zagadnienia rozstaju lokalnego i regionalnego, w: Inżynieria systemów przemysłowych, Materiały seminarium, Fundacja France-Pologne - Politechnika Wrocławska, Wrocław, Format, 1994, 25-33.
 15. Waszkiewicz J., Nowe wymiary nauki, Odra, 1979, Vol. 19, No. 10 (224), 3-10.
 16. Waszkiewicz J., Specyfika wielkich przedsięwzięć, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, 1982, No. 3-4, 101-112.
 17. Waszkiewicz J., Szybkobieżna metodologia, w: J. Goćkowski i M. Sikora (red.), Porozumiewanie się i współpraca uczonych , Kraków, Secesja, 1997, 287-302.
Cited by
Show
ISSN
0324-9484
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu