BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zymonik Janusz
Title
Nowe podejście do znormalizowanych systemów zarządzania jakością
New Approach to Standardised Quality Management Systems
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 349-357, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Jakość, Zarządzanie jakością, Systemy jakości
Organisation and management, Enterprise management, Quality, Quality management, Quality systems
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedstawiono podstawowe przyczyny wzrostu wymagań jakościowych na świecie. Omówiono niektóre mankamenty jakie utrudniały wdrażanie i stosowanie norm ISO serii 9000 przed ich ostatnią nowelizacją. Zidentyfikowano i scharakteryzowano sześć wyróżników nowego podejścia do znormalizowanych systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO 9000 znowelizowanych i opublikowanych w roku 2000. (oryg. streszcz.)

The paper provides description of the main reasons for revising the ISO standards of 9000 series in 2000. It presents some critical opinions formed with regard to the previous standardised system solutions. The main characteristics distinguishing the new approach to standardised quality management systems, demonstrated in the ISO standards of 9000:2000 series, have been discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frątczak T., Korzyści integracji systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem. Materiały konferencji Integracja systemów zarządzania przyszłością firmy. Klub Polskie Forum ISO 9000, Klub Polskie Forum 14000, Ciechocinek, 10-12 marca 2003, s. 125-131.
  2. Gałka J., Rola najwyższego kierownictwa firmy w doskonaleniu systemów zarządzania. Materiały konferencji Procesowe zarządzanie jakością - rozwiązania praktyczne. Polskie Forum ISO 9000, Krynica.5-7 czerwca 2002, s. 69-72.
  3. PN-EN ISO 9000 wrzesień 2001, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  4. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  5. Znowelizowane systemy jakości i zmiany w normach ISO 9000 - wizja 2000, Materiały szkoleniowe PCBC oraz British Standards Institution, Kurs DA/B 17-1/98.
Cited by
Show
ISSN
0324-9484
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu