BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roguszczak Michał
Title
Problemy Wspólnej Polityki Rolne w krajach Unii Europejskiej na przykładzie bezcłowego importu bananów w latach 1957-1992
Issues of Common Agricultural Policy (CAP) in the European Community for Instance Duty-Free Import of Bananas in 1957-1992
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 259-262, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Import, Wspólna Polityka Rolna, Owoce
Import, Common Agricultural Policy (CAP), Fruit
Note
summ.
Abstract
Przykład bezcłowego importu bananów do Unii Europejskiej pokazuje jak wiele problemów jest do rozwiązania przed Wspólną Polityką Rolną. Okazuje się bowiem, iż źródła tych komplikacji, to nie tylko uregulowania zewnętrzne (przepisy międzynarodowe, regulacje Światowej Organizacji Handlu, itp.), lecz wydaje się, że są to przede wszystkim konflikty wewnętrzne Unii (konsument - producent, podatnik - państwo). Niestety w tak złożonym problemie nie ma jednoznacznego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie strony konfliktu. (abstrakt oryginalny)

The above-discussed example of the duty-free import of bananas into the European Union illustrates how many issues Common Agricultural Policy is facing. Apparently, the difficulties do not arise exclusively from external regulations (international law, regulations of the World Trade Organization, etc), they seem to be determined by conflicts within the Union (between consumers and manufacturers, between tax payers and their respective states). Unfortunately, given the complexity of the problem, the solution is not unanimous, and even more importantly there is no solution that would satisfy all the Parties to this conflict. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzóska M., Cieplewska M., Chaber J., Dąbrowski J., Kaleta A., Krzyżanowska Z., Rowiński J. (2002): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
  2. Doliwa A., Krawczyk D. (2003): Wspólna Polityka Rolna, Integracja Europejska wprowadzenie. Praca zbiorowa pod red. nauk. Macieja Perkowskiego. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  3. Gołębiowska U. (1998): Co o Unii Europejskiej i jej polityce rolnej wiedzieć powinien polski rolnik? Fundacja-Agencja Rozwoju Regionalnego, Koszalin.
  4. Keim H., Steffens H. (2000): Wirtschaft Deutschaland Daten, Analysen, Fakten. Bundeszentrale für politische Bildung, Köln.
  5. Läufer T. (2000): Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages mit den deutschen Beglietsetzen. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
  6. Przepisy traktatowe dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej wg tłumaczeń Departamentu Tłumaczeń Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl).
  7. Schäfers B., Zapf W. (2001): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
  8. Wikin J. (2000): Polskie rolnictwo a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  9. Woyke W. (2000): Handwörterbuch Internationale Politik. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn.
  10. Źródła prawa Wspólnot Europejskich wprowadzenie (1993). Praca zbiorowa pod red. Jolanty Jabłońskiej-Boncy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu