BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Małgorzata, Kozyra Przemysław
Title
Rola i znaczenie rent strukturalnych
The Role and Meaning of Structural Pension
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 263-270, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Renta strukturalna, Świadczenia emerytalno-rentowe, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia rolnicze
Structural pension, Retirement and disability benefits, Social insurance, Agriculture insurance
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili rolę i znaczenie rent strukturalnych. Scharakteryzowali zasady obsługi renty strukturalnej w Polsce na tle UE. Omówili także funkcjonowanie tych rent w UE.

In this paper has been shown the role and meaning of structural pensions. Further has been characterized service rule these pensions. Polish agriculture compared with EU agriculture. Further the authors discuss about function of the structural pensions in EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, http://www.europolforum.pl, z dnia 20.02.2003.
  2. Lejk-Kępka A. (2002): Renty strukturalne. Hasło Ogrodnicze, nr 2.
  3. Lejk-Kępka A. (2002): Postępowanie w sprawie renty strukturalnej. Hasło Ogrodnicze, nr 4.
  4. Michalin K. (2003): Przyspieszą rozwój gospodarczy w Polsce. Rzeczpospolita nr 96 z dnia 24.IV.2003. Dodatek specjalny pt. "Jak zdobyć unijne pieniądze?"
  5. Ociepa M.M. (2001): Polski system rent strukturalnych. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 3.
  6. Pietryga T. (2001): Renta za ziemię. Gazeta Prawna, nr 78.
  7. Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (projekt drugi). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2003.
  8. Trawiński K., Żurawińska J. (1999): Wcześniejsze emerytury a renty strukturalne w rolnictwie. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 4.
  9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych. Dz. U. nr 52, poz. 539.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu