BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryznar Józef
Title
Doradztwo organizacyjno-ekonomiczne
Managerial and Economic Consulting
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 271-275, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Agricultural advisory
Note
summ.
Abstract
Wiedza organizacyjno-ekonomiczna pozostaje w ścisłym związku z doradztwem. Strona oświatowa to treści teoretyczne, natomiast doradcza nakazuje zastosowanie ich w działalności praktycznej. W rozpatrywanych funkcjach doradztwa jawią się zagadnienia metodyczne przyjmujące charakter praktyczny (I faza), a na jej podstawie dokonuje się prognozowania dalszej działalności (II faza). Wyniki obu faz stanowią ujęcie teoretyczne doradztwa. Mając na uwadze cel gospodarowania należy ludzi przygotować stosując możliwe metody i techniki oddziaływania poznawczego. (abstrakt oryginalny)

The development of individual farmers' management and economic skills is inextricably related to consulting. With novel theories and solutions the farmers' theoretical knowledge is not sufficient and they need consulting on how to apply these in practice. Among the functions consulting fulfills is answering methodological dilemmas: having analyzed the so-far farming practice (phase I), a consultant is able to project future development (phase II). The results of these phases constitute theoretical aspect of consulting. With the objectives established, a consultant works then to persuade the farmers about the effectiveness of the outlined policies so as to ensure their implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fereniec J. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  2. Jerzak M. (1980): Metody pracy służby rolnej w gminie. PWRiL, Warszawa.
  3. Nietupski T., Wawrzyniak S., Krupa A. (1985): Zastosowanie metod matematycznych w gospodarstwie rolniczym. Wyd. AR, Wrocław.
  4. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. AR, Wrocław.
  5. Wawrzyniak B. (1993): Doradztwo rolnicze. Cz.II. Metody pracy doradczej w rolnictwie. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
  6. Wojtaszek Z. (1985): Wykorzystanie analizy gospodarowania indywidualnego w doradztwie organizacyjno-ekonomicznym. Służba Rolna, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu