BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shevelova Svitlana
Title
Analiza SWOT sektora mleczarskiego Ukrainy w latach transformacji
SWOT Analysis for Ukrainian Dairy Sector in Transformation Period
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 286-292, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Analiza SWOT, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Dairy industry, SWOT analysis, Political and systemic transformations
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Autorka przeprowadziła analizę SWOT przed i w trakcie transformacji sektora mlecznego Ukrainy. Pokazała wpływ procesu transformacji systemowej na strategiczną pozycję sektora mlecznego. Przeanalizowała mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia sektora mleczarskiego.

Analysis SWOT dairy sector of Ukraine in years transformation has been prepared. In the article is presented the analysis SWOT before transformation dairy sector of Ukraine and today. The influence of transformation on strategic process positions dairy food sector is shown. The opportunities, strengths, threats and weaknesses are discussed dairy sector of Ukraine. The Author stated that is really chance to develops the dairy sector on Ukraine. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gierszewska G., Romanowska M. (1999): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 216, 286.
  2. Strategor (1995): Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWN, Warszawa, s. 256.
  3. Szewelowa S. (2003): Sektor mleczny Ukrainy w latach transformacji. Zagadnienie Ekonomiki Rolnej nr l, s. 101-111.
  4. Шевельова C.O. (2001): Koнкypeнтоcпpoмоність молочного пiдкомплексу. Tepнoпіль-36pyч, c. 348.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu