BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicka Ewa
Title
Kapitał ludzki a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
The Human Capital and Entrepreneurship in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 303-306, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wieś, Przedsiębiorczość, Kapitał ludzki
Village, Entrepreneurship, Human capital
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła znaczenie kapitału ludzkiego, a więc wiedzy, kwalifikacji, informacji jako pewnej strategii każdego człowieka. Istnieje ścisły związek między poprawą, wykształcenia a skłonnością do przedsiębiorczości, przedsiębiorczość natomiast to niezbędny element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

The article is about breaking the barrier of knowledge in rural areas. It shows that education, knowledge and information should be of great strategic or property. Suitable qualifications and gained abilities are conducive to creating especially important enterprising behaviours and more flexible fitting to changeable conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czykier-Wierzba D. (2002): Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności zacofanych regionów Unii Europejskiej wobec procesu globalizacji i integracji: wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe, T. IV, z. 6, s. 36.
 2. Duczkowska-Małysz K. (l 996): Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich jako droga restrukturyzacji z uwzględnieniem aspektów regionalnych. [W:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. AR Filia Rzeszów, s. 9-21.
 3. Kłodziński M. (1997): Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa.
 4. Kłodziński M. (2002): Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Mosiej G. (2002): Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. Wspólnoty Europejskie nr 7-8, s. 33-37.
 6. Smoleń M. (2002): Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim. Rzeszów, s. 20.
 7. Sosnowska B. (2001): Ewolucja poziomu i struktury wykształcenia ludności wiejskiej oraz jej implikacje społeczno-ekonomiczne. Roczniki Naukowe SERiA, z. 6, T. III, s. 121.
 8. Wiatrak A.P. (l 997): Wybrane głosy w dyskusji. [W:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa, s. 193.
 9. Wiatrak A.P. (2002): Rolnictwo Polskie w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z UE. SGGW, Warszawa.
 10. Wołoszyn J. (2002): Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. SGGW, Warszawa, s. 55.
 11. Zmija J. (2002): Przedsiębiorczość jako forma zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 6, s. 212.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu