BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajczyk Marek
Title
Certyfikacja gospodarki leśnej elementem przewagi konkurencyjnej agrobiznesu w Polsce
Forest Certification - as an Element of Competitive Advantage in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 317-321, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarka leśna, Certyfikacja, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Forest economy, Certification, Environmentally sustainable growth
Note
summ.
Abstract
Uwzględniając zachodzące na rynkach towarów i usług zmiany, można przypuszczać, że tylko "jakość totalna" będąca cechą produktu finalnego, ale również nie stwarzająca zagrożenia dla środowiska i dająca pracownikom bezpieczeństwo i satysfakcję, jest w stanie zapewnić przedsiębiorstwu konkurencyjną przewagę na rynku. Zintegrowane Systemy Zarządzania, w tym także systemy branżowe jak FSC, stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnej organizacji, a więc organizacji zmierzającej w kierunku organizacji inteligentnej. Z uwagi na specyficzną działalność gospodarczą, jaką jest leśnictwo, w artykule skoncentrowano uwagę na aspekcie środowiskowym, a szczególnie na roli systemu certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC). Prześledzono też związki systemu FSC z innymi systemami, począwszy od Systemu Zapewniania Jakości przez Zintegrowany System Zarządzania, Total Quality Management, na organizacji inteligentnej kończąc.

The article presents a view on forest management based on Forest Stewardship Council from the perspective of Quality Management Systems, Integrated Management Systems and Learning Organization. Moreover article emphasis the key role of ecological awareness which is indispensable f actor to create a product friendly to people and environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W., Hejduk I. (2000); Przedsiębiorstwo przyszłości, DIFIN, Warszawa.
  2. Kotarbiński T. (2000): Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław.
  3. Poskrobko B. (1998): Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa.
  4. Tkaczyk S., Karkoszka T. (2001): Trendy w zintegrowanym zarządzaniu w oparciu o kryterium jakości. [W:] Wawak T. (red.), Zarządzanie zmianą. UJ, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu