BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaryk Michał
Title
Kwestie sporne stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji rolnych na forum
Debatable Matters Positions of European Commission in Matter of Agriculture Negotiation on WTO
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 322-325, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Handel produktami rolnymi, Liberalizm handlowy, Negocjacje handlowe
Agricultural trade, Trade liberalization, Trade negotiations
Note
summ.
Company
Komisja Europejska, Światowa Organizacja Handlu
European Commission, World Trade Organization (WTO)
Abstract
Autor przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu w sprawie negocjacji rolnych oraz propozycje dotyczące dalszej liberalizacji międzynarodowego handlu artykułami rolnymi. Wskazał na kwestie sporne negocjacji rolnych rysujące się między UE oraz państwami zrzeszonymi w Grupie Cairns.

The finalization of IV the WTO Ministerial Conference, hold in Doha, the capital of Quatar in November 2001 made possible to start formally with the new Round of WTO Negotiation. The basic aims of the negotiations are: the improvement of access to agricultural markets, the reductions, with the perspective of total eliminations, the all forms of export subsidies, the significant reduction of internal market support, which disturb trade functioning. Within the frame of works on rules concessions preparing, the Member States presented the negotiation propositions. The European Commission in its approach has support the liberalization of agriculture commodities trade, based on righteous basis and included the assumptions of sustainable development of rural areas. The negotiation activities of European Union will tend to guarantee the widest, free and not limited by other mechanisms access of developing countries to the market agricultural commodities. European Commission do not approve the elimination of all forms of the internal support, what stay in contradiction to the post of the Cairns Group. The both sides have declared, as integral part of agricultural negotiation, the special and different treatment of developing countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kaczurba J. (2002): Wyniki Konferencji Ministerialnej WTO w Doha. Polska w WTO, red. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 59.
  2. Kawecka-Wyrzykowska E. (2002): Runda Urugwajska GATT i powstanie Światowej Organizacji Handlu (WTO). [W:] Polska w WTO, red. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 56.
  3. Otoliński E., Wielicki W. (2002): Europejski model rolnictwa i wsi XXI wieku. [W:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu, red. Poczta W. Poznań, s. 11.
  4. Paszyński M. (2002): Kryzys światowego systemu regulacji międzynarodowej współpracy gospodarczej. [W:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002, red. Kotyński J. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 45.
  5. Wilkin J. (2002): Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (115), s. 72.
  6. Agreement On Agriculture (1994): www.wto.org
  7. Ministerial Declaration Doha (2001): WT/MIN(01)/DEC/1, www.wto.org
  8. The EC's proposal for modalities in the WTO agriculture negotiations (2003), www.europa.eu.int
  9. Cairns Group negotiating proposal on Market Access (JOB(02)/112 (2002), www.caimsgroup.org/proposals
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu