BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Joanna
Title
Priorytety ekologiczne w strategii rozwoju obszarów wiejskich - wybrane problemy na przykładzie woj. dolnośląskiego
Ecological Priorities of Rural Areas Development Strategy - Selected Problems on the Example of Lover Silesian Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 326-330, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wieś, Infrastruktura wsi, Ekologia
Village, Rural infrastructure, Ecology
Note
summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstract
Autorka zaprezentowała ekologiczne problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Skoncentrowała się na sytuacji na wsi dolnośląskiej. Omówiła zmiany w wyposażeniu infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska.

The paper presents ecological problems of development rural areas in Poland in the time of integration with EU. It concentrates on situation on Lower Silesian . It shows changes in providing with technical infrastructure installations which are useful in protecting environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Co czeka polską wieś? (2001): Boss Rolnictwo, nr 5.
  2. Czas na kanalizację polskiej wsi (2002): Boss Rolnictwo, nr 12.
  3. Gdzie rolnik wyrzuca śmieci? - o ekologii na wsi (2000): Boss Rolnictwo, nr 4.
  4. Materiały wewnętrzne Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (2003).
  5. Ochrona środowiska i leśnictwo w woj. dolnośląskim w latach 1999-2000 (2001) US Wrocław.
  6. Potrzebna nowa elektryfikacja wsi? (2002): Boss Rolnictwo, nr 22.
  7. Radwan A. (2002): Ochrona środowiska i jej znaczenie w przemianach agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich. Prace Naukowe AE, Wrocław, nr 941, s. 274-275.
  8. Rocznik statystyczny woj. dolnośląskiego (2003): US Wrocław.
  9. Rolnicza Mapa Polski (2002): Boss Informacje ekonomiczne.
  10. Zarobić na wodzie dla wsi (2001): Boss Rolnictwo, nr 17-18.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu