BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Magdalena, Wielicki Witold
Title
Rynek ziemi rolniczej w Polsce w przededniu integracji z UE
Polish Market of Agricultural Land in Aspect of Accession to the EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 331-335, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Nieruchomości gruntowe, Ceny ziemi, Cudzoziemcy
Ground real estate, Land prices, Foreigners
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili problem sprzedaży ziemi rolniczej cudzoziemcom. Porównali ceny ziemi w naszym kraju oraz w państwach UE. Zwrócili uwagę na różnice w cenach gruntów w Polsce oraz w Niemczech.

The main aim of this paper was to present the problem of buying land in Poland by foreigners. The land prices in Poland and in EU countries have been compared. This comparison focused on land prices in Poland and in Germany. This article includes legislation of rural land sale for foreigners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bachmann K. (2001): Anachroniczna walka o ziemię. Rzeczpospolita.
  2. Departament Gospodarki Ziemią.
  3. Stankiewicz A., Szparkowska S. (2003): Nie wykupują polskiej ziemi. Rzeczpospolita.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu