BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejczyk-Majka Lucyna, Kala Radosław
Title
Wpływ postępu technicznego na zmiany w produktywności i substytucji czynników produkcji rolnictwa francuskiego w latach 1980-1999 : Ujęcie sektorowe
The Influence of Technical Progress on the Marginal Productivity of Factors and Their Substitution in French Agriculture in 1980-1999 : Sectoral Approach
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 5-15, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ekonometryczny model produkcji, Produkcja rolna, Rolnictwo, Funkcja produkcji, Postęp naukowo-techniczny, Elastyczność substytucji
Econometric model of production, Agricultural production, Agriculture, Production function, Progress in science and technology, Elasticity of substitution
Note
streszcz., summ.
Country
Francja
France
Abstract
W artykule przeanalizowano związki pomiędzy nakładami w obszarze produkcji rolniczej z uwzględnieniem postępu technicznego. Badania przeprowadzono dla rolnictwa francuskiego w latach 1980-1999. Wykazano, że postęp techniczny w tym okresie powodował wzrost produktywności krańcowej siły roboczej, natomiast produktywność krańcowa kapitału nie wykazywała większych zmian. Ustalono również, że w miarę upływu czasu elastyczność substytucji siły roboczej i kapitału ulegała zmniejszeniu.

In the paper the changes in the marginal productivity and elasticity of factors in French agricultural production has been investigated. It was shown that in years 1980-1999 the technical progress caused the growth of marginal productivity of labour, but the marginal productivity of capital has did not indicated considerable changes. Moreover, it was established that elasticity of substitution between labour and capital was a decreasing function of time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blang M., 1999.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. European Commission 2000.: The agricultural situation in the European Union. Reports. Brussels, Luxembourg.
 3. FAOSTAT: http://apps.tao.org/
 4. Fuss M., McFadden D.L., 1978. Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications, Volume I: The Theory of Production, Volume II: Applications of the Theory of Production. Editors Amsterdam, North-Holland.
 5. Handbook for EU agricultural price statistics, 2002. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
 6. Handbook of Econometrics IV, 1994.
 7. Introligator M.D., Bodkin R.G., Hsiao C., 2000. Econometric Models, Techniques and Applications. Prentice-Hall International, Inc., London.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991. Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk.
 9. Kotowitz Y., 1968. On the estimation of a Non-Neutral CES Production Function. Canadian Journal of Economies, vol. 1.
 10. Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/AAF 97 (Rev. 1.1), 2000. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 11. Poczta W., 2001. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. W: Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej. Korzyści i koszty. Wydawnictwo FAPA, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 12. Target methodology for agricultural labour input (ALI) statistics (Rev. 1), 2000. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 13. Walkowski M., 1998. Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych. UAM, Poznań.
 14. Welfe W., Welfe A., 2004. Ekonometria stosowana. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Woś A., 1996. Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do roku 2020. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Woś A., 1998. Wzrost gospodarczy i strategie polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Yeung P., Roe T., 1971. Induced Innovation: A CES-Type Meta-Production Function, Staff Paper P71-27. Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minesota, Minesota.
 18. Żółtowska E., 1997. Funkcje produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu