BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Staroźreby
Conditions of Enterprises Development at Rural Areas on the Basis of Staroźreby Commune
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 37-46, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przetrwanie przedsiębiorstwa, Gospodarstwa rolne, Rozwój przedsiębiorczości, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Agrobiznes, Przedsiębiorczość lokalna, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Enterprise survival, Arable farm, Entrepreneurship development, Double occupation of farmers, Agrobusiness, Local entrepreneurship, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie gminy Staroźreby. Głównym ograniczeniem rozwoju jest bariera kapitałowa, wynikająca z braku zasobów finansowych w firmach oraz niskich dochodów ludności wiejskiej. Autor wskazał na potrzebę rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, która jest jednym z podstawowych czynników zmniejszających dysproporcje między miastem i wsią.

The aim of the paper was to present conditions of enterprises development on the basis of Staroźreby county. Farmers running non agriculture activity were questioned. Non-agriculture enterprise development creates the economy system changes. Small enterprise can make the role of catalyst in village development. Searching for alternative sources of income in agriculture and in other areas is a factor, which stabilize financial situation of rural areas inhabitants. Small enterprise survival depends of having economic resources, effectiveness of management and socio-economic conditions. More than half of them stop activity in their first years of existence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z., Chyłek E.K., 1999. Doradztwo w agrobiznesie. Wydaw. ATR, Olsztyn, s. 116-117.
  2. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 1993. Pozarolnicza działalność gospodarcza - kierunki rozwoju przedsiębiorczości. Studium na przykładzie gminy Myślibórz. Wydaw. IRWiR, Warszawa.
  3. Janiak K., 1996. Potrzeby i motywy podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników. Zadania Doradztwa Rolniczego, l, s. 71.
  4. Makarski S., Wierzbiński B., 2000. Strategia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. W: Rozwój lokalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Stow. na rzecz Wsparcia w Polskim Rolnictwie. FAPA. Rzeszów-Brzozów.
  5. Pajestka J., 1998. Reforma gospodarcza na nowym etapie. „Studia i Materiały". Wydaw. INE PAN, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu