BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Bożena, Krawczyk Marzena
Title
Nieformalni inwestorzy ("anioły biznesu") w Europie i USA - analiza porównawcza
The Unofficial Investors (Business Angel) in Europe and USA - Comparative Analysis
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2005, nr 2, s. 78-85, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Anioł biznesu, Venture capital, Finansowanie small businessu, Inwestycje kapitałowe
Small business, Business angel, Venture capital, Small business financing, Capital investments
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie działalności stosunkowo mało rozpoznanej grupy nieformalnych venture capital na różnych kontynentach. Porównano również nieformalny rynek venture capital w Polsce, Europie Zachodniej i USA.

The aim of the paper is to present the activity of the group unofficial venture capital in different countries. There were compared unofficial venture capital market in Poland, Western Europe and the USA. (AK)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambor M., Tamowicz P., Doświadczenie droższe niż kasa, "Puls biznesu" nr 62 (1558) z dnia 29.03.2004.
 2. Ambor M., Nie jest łatwo być dobrym aniołem, "Puls biznesu" nr 94 (1590) z dnia 17.05.2004.
 3. "BAN and BA in Europe" - Directory 2003, Statistics Compendium of EBAN; www.eban.org.
 4. "Benchmarking Business Angels", Raport The Enterprise DG of European Union, 2002 r., http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/best-reports/best01.htm.
 5. Business Angels w Europie. Nieformalne inwestycje Private Equity, 2003 r., www.private-equity.pl/business_angels_w_europie.
 6. "Finance for Small firms - an eight report", 2001 r., Bank Anglii; www.ibngr.edu.pl/vc.
 7. Freear J., Sohl J. E., Wetzel W. E., Angels: Personal Investors In The Venture Capital Market", red. M. Wright, K. Robbie, Venture Capital - The International Library Of Management", Dartmouth Publishing Limited Company 1997.
 8. Harrison R., Mason C., (red.) Informal Venture Capital. Evaluating The Impact Of Business Introduction Services, Prentice Hall Woodhead- Faulkner 1996.
 9. Kuipers Eric "Results Of The Survey Conducted Among Nebib Investors in the Framework of Eric Kuipers, Survey on Bottlenecks, 2002 r., www.eban.org.
 10. Mikołajczyk B., Venture Capital formą finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica 176.
 11. Mirowska M., Venture Capital ze szczególnym uwzględnieniem business angels, Folia Oeconomica 160, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 12. Pietrzak M., Anioły lubią inwestować, "Businessman" 2005, nr l (l 66).
 13. Węcławski J., Nieformalni inwestorzy kapitału własnego w innowacyjnych przedsiębiorstwach, Praca naukowa: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyznań współczesności, t. II, Wydawnictwo Academiae Oeconomicae Sigillum, Katowice 2002.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu