BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujanowicz-Haraś Barbara, Matras Jan
Title
Ekonomiczna efektywność stosowania mieszanek mineralnych bilansujących żywienie mineralne krów mlecznych w wybranych oborach środkowowschodniej Polski
Economic Effectiveness of Mineral Mixtures Balancing Mineral Nutrition of Cows in Chosen Barns of Central-East Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 47-53, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Efektywność ekonomiczna, Hodowla zwierząt, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja mleka
Agricultural economics, Economic efficiency, Animal husbandry, Individual arable farms, Milk production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera ekonomiczną ocenę efektywności sporządzonych według własnej receptury mieszanek mineralnych bilansujących żywienie mineralne krów. Zastąpienie mieszanką o własnej recepturze komercyjnych mieszanek mineralnych stosowanych w oborach o intensywnym modelu żywienia utrzymało wydajność mleczną krów na poziomie uzyskiwanym przy stosowaniu mieszanek komercyjnych.

The aim of this elaboration was the evaluation of economic effectiveness of mineral mixtures, composed according to the authors' original recipes, balancing mineral nutrition of cows. The investigations were carried out within 90 days of summer feeding in eight dairy cow barns, using either traditional (4 objects, 4878 kg yearly milk yield) or intensive (4 objects, 7651 kg) model of feeding. The economic analysis of the achieved results, using the differential calculation method, took into account only these kinds of the expenditures and effects, which differentiated the compared treatments, excluding the common expenditures and effects. The utilization of the investigated mineral mixtures to the traditional diets increased by 8% milk yield, which made an economic advantage 41.36 zl/head in the investigated period. The replacement of the commercial mineral mixtures used in the barns with intensive feeding model by the mixture of our recipe did not influence significantly milk yield of cows. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielak F., 1995. Kształtowanie się jakościowych i technologicznych cech mleka w zależności od poziomu żywienia mineralnego krów i higieny jego pozyskiwania. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. Zoot., Kraków.
 2. Bujanowicz-Haraś B., 2003. Ocena żywienia mineralnego krów mlecznych w gospodarstwach specjalistycznych środkowowschodniej Polski. Praca doktorska, AR Lublin.
 3. Bujanowicz-Haraś B., Matras J., Wojtasik J., 2004. Wpływ bilansowania mineralnego żywienia krów mlecznych w okresie letnim na wydajność i wybrane składniki mineralne krwi i mleka. Rocz. Nauk. Zoot. (w druku).
 4. Czuba R., 2001. Znaczenie potasu w polskim rolnictwie. International Potash Institute - Basel/Switzerland.
 5. INRA, 1989. Ruminant nutrition. Recommended allowances & feed tables (ed. R. Jarrige). Paris INRA. Wydanie polskie: Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz, 1993. Omnitech Press, Warszawa.
 6. Kinal S., Korniewicz A., Jamroz D., Ziemiński R., 2002. Wpływ stosowania organicznych połączeń cynku, miedzi i manganu na wydajność i skład mleka krów. Materiały Konferencyjne XXXI Sesji Naukowej, KNZ PAN „Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje", 11-12.06.2002, Wrocław.
 7. Manteuffel R., 1964. Rachunkowość rolnicza. Tom II. PWRiL, Warszawa.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002, 2003. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 9. NRC, 2001. National Research Council. Nutrient requirements of dairy cattle. 6th rev. Ed. Natl. Acad. Sci., Washington DC.
 10. Okularczyk S., 2002. Regionalne, ekonomiczne i strukturalne szanse producentów mleka w konkurencji na rynku europejskim. Prz. Hod. 3, 5-8.
 11. Okularczyk S., Brzazgacz M., 1994. Ekonomika produkcji mleka. Biul. Inf. IZ, XXXII, 3: 95-108.
 12. Saba L., Bis-Wencel H., 1992. Wpływ dodatków mineralnych na wybrane wskaźniki profilu metabolicznego krwi i płodność krów mlecznych. Ann. UMCS, sec. EE, vol. X, 41, 277-283.
 13. Wu Z. and L.D. Satter, 2000. Milk production and reproductive performance of dairy cows fed two concentrations of phosphorus for two years. J. Dairy Sci., 83: 1052-1063.
 14. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2001 r., 2002. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu