BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Tomasz, Zawisza Sławomir
Title
Ocena działalności towarzystw ubezpieczeniowych w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego
Evaluation of Insurance Companies Functioning in Agriculture in the Opinion of Surveyed Farmers of the Kujawsko-Pomorskie Region
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 65-73, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ubezpieczenia rolnicze, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Rolnictwo, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Agriculture insurance, Performance evaluation of enterprises, Agriculture, Insurance company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w okresie od lipca do sierpnia 2001 roku wśród 188 rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Badania miały na celu określenie znaczenia ubezpieczenia dla rolników indywidualnych oraz oszacowanie postaw rolników wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Z badań wynika, że rolnicy niechętnie zawierają umowy ubezpieczeniowe. Niechęć do zawierania ubezpieczeń wynika nie tyle z niezadowolenia z funkcjonowania zakładów ubezpieczeniowych, lecz z wysokich składek za proponowane ubezpieczenia.

This work contains research results concerning insurance companies functioning in agriculture, performed in the period from July to August 2001 on 188 farmers of the kujawsko-pomorskie region. Farmers cooperating with the Insurance Company Agropolisa S.A. (stock company) Bydgoszcz Division took part in this survey. As the results show insurances most often realized by farmers are obligatory, such as insurance of buildings belonging to their farms and OC - farmers' civil liability insurance. The research reveals that the small number of non-obligatory insurances is closely related to the high rate of insurance premium. Insurance companies are not appreciated by some of the farmers as many of them (40.9%) were not satisfied with their activity. The examined farmers, also the satisfied ones, above all, expect the companies to lower the insurance premium (69.1%) and improve the way of functioning, for example improve access to information (19.1%) and make liquidation of damages more efficient (8.0%). Most of the examined farmers (70.2%) are of the opinion that it would be advisable and necessary to set up an institution dealing with Protection of the Insured People Rights. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lasota K., Schmidt D., 2001. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie europejskim. ASEKURACJA & RE nr 2, ss. 48-56.
  2. Oręziak L., 1998. Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  3. Rojewski K., 1998. Ubezpieczenia rolne w Polsce. Czy powinny być obowiązkowe? Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych nr 3(24), ss. 39-42.
  4. Wiliams Jr A.C., Smith M.L., Young P.C., 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN. Warszawa.
  5. Woicka I. L., 1998. Potencjalne konsekwencje przystąpienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń. Wspólnoty europejskie, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych nr 3(79), ss. 43-51.
  6. Zawisza S., Kamiński T., 2003a. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim - ewolucja i perspektywy rozwoju wobec procesu integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2(295), 102-113.
  7. Zawisza S., Kamiński T., 2003b. Świadomość ubezpieczeniowa rolników jako element zwiększania jakości i konkurencyjności w agrobiznesie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 983, T. 2, ss. 592-598.
  8. Zawisza S., Kamiński T., 2004. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1 (37), ss. 5-20.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu