BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszela Grzegorz
Title
Analiza portfela o ryzyku dowolnie małym
Analysis of Arbitrarily Small Risk Portfolio
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 75-83, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza giełdowa, Portfel papierów wartościowych, Metody portfelowe, Ryzyko inwestycyjne
Stock exchange analysis, Portfolio securities, Portfolio methods, Investment risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wprowadzono pojęcie portfela o ryzyku dowolnie małym. Wyjściowo dowolne zmniejszanie ryzyka odnosi się do portfela akcyjnego o minimalnym ryzyku z możliwością rozważenia portfela o dowolnej ilości akcji. Po dołączeniu odpowiedniej ilości obligacji ryzyko portfela może zbliżyć się nawet do zera. Możliwe jest również, dzięki krótkiej sprzedaży, znaczne zwiększenie zysku.

In the paper there have been given formulae for risk and return of market portfolio, and, consequently, the range of risk and return variation of any portfolio from the capital market line. There have also been given formulae for composition, risk, and return of such a portfolio, depending on the level of risk aversion, or, as an equivalent, on the level of expectations of an adequate return. Unfortunately, it is impossible to apply the new results to multi-element portfolios. However, such a possibility arises after the introduction of a notion of an arbitrarily small risk portfolio in this paper. Initially, the arbitrary decrease of risk refers to a minimum risk stock portfolio, with a possibility of considering a portfolio with an arbitrary number of stocks. After the inclusion of bonds, the portfolio's risk may fall even to zero. Due to the short sale, it is also possible (at least, theoretically) to obtain arbitrarily big return. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chiang A.C., 1994. Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa.
  2. Elton E.J., Gruber M.J., 1991: Modern portfolio theory and investment analysis. Wiley, New York.
  3. Francis J.C., 1991. Investments: analysis and management. McGraw-Hill, New York.
  4. Jajuga K., JajugaT., 1999. Inwestycje. PWN, Warszawa.
  5. Koszela G., 2001. Analiza geometryczna zależności między ryzykiem a zyskiem w dwuskładnikowym portfelu akcji. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II. Wydaw. SGGW, Warszawa.
  6. Koszela G., 2003. Analiza portfela dwuskładnikowego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 90, Z. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 113-127.
  7. Koszela G., 2004. Analiza portfela rynkowego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW (w druku).
  8. Markowitz H.M., 1959. Portfolio selection - efficient diversification of investments. Yale University Press, New Haven.
  9. Marshall J.F., Bansal V.K., 1992. Financial engineering. New York Institute of Finance, New York.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu