BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowski Zenon
Title
Ludność wiejska i rolnictwo w gospodarce rynkowej - wybrane aspekty
The Rural Areas Population and Agriculture in Market Economy - Selected Aspects
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 99-109, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Dochody ludności, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Ludność wiejska, Dochody rolnicze, Analiza danych statystycznych
People's income, Agriculture in market economy, Rural population, Farm household income, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera analizę procesów i zjawisk gospodarczych w latach 1988-2002. Charakterystyka obejmuje: grupy pracujących w działach i sekcjach gospodarki, zmiany sytuacji demograficznej ludności wiejskiej i w strukturze źródeł jej utrzymania oraz udział poszczególnych działów i sekcji gospodarki w tworzeniu produktu krajowego brutto. Zaprezentowana analiza statystyczna potwierdza tezę o zmniejszaniu się znaczenia rolnictwa dla ludności wiejskiej i w rozwoju obszarów wiejskich.

The agriculture has ever determined the basic of existence for rural population. Nowadays situation is different. In period 1988-2002 the percent of farms provide for work in their own farms decrease, the participation of agriculture in creating national product decrease to 2.7% and the crops and the production most of agriculture products decrease in the relation to the period 1988-1991, when the crops and the production of agriculture products increase in the world range. The article shows the analysis of statistical data which confirm the thesis about increasing meaning of agriculture for the rural population existence and rural areas development. They present the necessity to formulate economics policy directed to rural areas population. Proceedings of creating new, adapted to our participation in UE, agriculture policy seems to have fundamental meaning. The agriculture population needs every kind of earning source of incomes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Holzer J.Z., 2003. Demografia. PWE, Warszawa.
  2. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, 2003. GUS, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003. GUS, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny RP 2003, 2002, 2000, 1991. GUS, Warszawa.
  5. Woś A.. 2003. Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu