BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowski Paweł
Title
Wspólna organizacja rynku cukru w Unii Europejskiej i jego funkcjonowanie w Polsce po akcesji
Common Organization of Market Sugar in the European Union and its Functioning After Accession in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 111-120, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Wspólna Polityka Rolna, Produkcja cukru, Regulacje prawne
Poland's economic integration with the EU, Common Agricultural Policy (CAP), Sugar production, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono produkcję buraków cukrowych Polsce i w Unii Europejskiej. Zaprezentowano także podstawowe instrumenty prawno-ekonomiczne na rynku cukru po przystąpieniu Polski do UE.

The aim of the paper was to present common organization of sugar market in the European Union and its functioning after accession in Poland. The main legal and economic instruments on the market were presented as well. More serious changes may be observed in season 2006/07. Some suggestions of changes on sugar market had been shown in Luxembourg, on June 26th 2003 in a form of three independent scenarios, which will be the basis for EU discussion on the reform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analizy Rynkowe, Rynek cukru - stan i perspektywy, 2004. IERIGŻ, ARR, Warszawa.
  2. Chudoba Ł., 2003. Polski rynek cukru w procesie dostosowań do funkcjonowania w Unii Europejskiej. W: Dostosowanie polskiego rynku cukru do wymogów UE. ARR, Warszawa.
  3. Chudoba Ł., 2004. Rynek cukru na początku sezonu 2003/2004. Biuletyn Informacyjny l (151), ARR, Warszawa.
  4. Choduba Ł., 2002. Rynek cukru, stan i perspektywy. Raporty Rynkowe MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa.
  5. Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski, 2003. FAPA, Warszawa.
  6. Polskie rolnictwo w UE, Wydanie specjalne. Biuletyn Informacyjny, MRiRW i ARiMR, 2003. Warszawa.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2003 r. (DzU Nr 141 z dnia 13 sierpnia 2003 r., poz. 1353).
  8. Szot E., 2003. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, FFW, Warszawa.
  9. Tomkiewicz E., 2000. Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  10. Woszczyna J., Wyszyński Z., 2000. Rynek cukru. W: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu