BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuk Tomasz
Title
Pracochłonność dla wybranych upraw w gospodarstwach indywidualnych Dolnego Śląska
Work Consumption of Selected Plants in Individual Farms of Lower Silesia
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 121-129, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Indywidualne gospodarstwa rolne, Normatywna pracochłonność
Crop production, Individual arable farms, Normative labour absorptivity
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
W artykule omówiono poziom pracochłonności dla wybranych roślin w gospodarstwach indywidualnych położonych na Dolnym Śląsku. Głównym narzędziem badawczym były karty technologiczne upraw, na podstawie których ustalono nakłady pracy. Badania obejmowały okres 1996-2000. Uzyskane wartości nakładów mogą być wykorzystywane jako normatywy pracochłonności dla gospodarstw indywidualnych nizinnej części Dolnego Śląska.

The paper shows level of labour costs in selected plants cultivation in private farms of Lower Silesia. The main research instruments were technological cards of plants. On that base the cards established labour input. The research embraced period of 1996-2000. Value of labour input can be used as norms of labour costs for private farms situated in lowland part of Lower Silesia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Klepacki B., 1996. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 113-116.
  2. Maniecki F., 1976. Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa, s. 12-30.
  3. Moszczeński S., 1934. Racjonalizacja pracy w gospodarstwach wiejskich. Warszawa.
  4. Praca zbiorowa, 1999. Katalog norm i normatywów. Wydaw. SGGW. Warszawa.
  5. Szuk T., 2000. Nakłady i sezonowość pracy przy uprawie wybranych roślin w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych (praca doktorska)
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu