BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Title
Zmiany wykształcenia mieszkańców wsi w latach 1996-2002
Changes of Education Level of Rural Population Since 1996 to 2002
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Analiza danych statystycznych, Wykształcenie, Kapitał ludzki, Ludność wiejska
Intellectual capital, Statistical data analysis, People's education, Human capital, Rural population
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto analizę czynnika ludzkiego w rolnictwie, jako odpowiedzialnego za potencjał intelektualny mieszkańców wsi. Czynnik ludzki w rolnictwie uznano za czwarty czynnik produkcji, obok ziemi, kapitału i pracy. Potencjał intelektualny mierzono odsetkiem osób legitymujących się wykształceniem wyższym i średnim. Obserwacje przeprowadzono na podstawie wyników powszechnego spisu rolnego z 1996 i 2002 roku.

In the paper there was analysed human factor in agriculture which is responsible for intellectual potential in the countryside. Human factor in agriculture was recognized as the fourth factor beside land, capital and work. Intellectual potential was measured as percentage of population with secondary or high education level. This level in 1996 was 19.9% and after six years 28.8%. Also the economic activity of people connected with agriculture was grown up. The research shows that farmers are better prepared to function in the Common Agricultural Policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem, 2003. GUS, Warszawa.
  2. Małanicz Z., 1969. Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 114.
  3. Wawrzyniak B., 2001. Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo nr 3.
  4. Zegar J. (red.), 2003. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu